Voldsomme humørsvingninger

Humørsvingninger er en helt naturlig ting i en vis udstrækning, men nogle gange kan humøret ryge for langt ned uden varsel og uden umiddelbar årsag. Nogle mennesker har tendens til sådanne humørsvingninger, hvor stemningen pludseligt går helt i minus – det kan opleves ofte eller det kan dukke op engang imellem.

Vi er som mennesker meget forskellige – også i forhold til hvad man kan kalde et normalt stemningsleje, men når tristhed og følelsen af at være deprimeret dukker op ofte, skal det tages som et alarm-signal. Så er trivslen ikke som den skal være. Når humørsvingninger bliver så voldsomme, at de begrænser eller ødelægger noget i hverdagen, er det på høje tid at stoppe op og finde ud af, hvad der foregår. Ellers er der risiko for at blive mere kronisk deprimeret.

Der kan være mange forskellige ting, der spiller ind på humørsvingninger. Hormonelle forandringer har naturligt indflydelse på humøret. Ting der sker omkring os af betydning for os har naturligt indflydelse på humøret. Vores livsførelse har indflydelse på humøret. Men det kan også være hændelser eller ubevidste ting fra fortiden der laver ubalance i humøret.

Humørsvingninger? Søg hjælp!

Oplever du humørsvingninger i en grad der forstyrrer dit liv? Kontakt mig på 60686088 og få tid til en samtale. Eller tryk kontaktknappen over mit billede og send mig en mail, så vender jeg tilbage snarest. De fleste ønsker at komme i gang hurtigst muligt, når først skridtet er taget, så jeg finder en tid til dig uden ventetid.

Igennem terapi er der mulighed for at udforske følelser og reaktioner og blive mere bevidst om, hvad der sker og hvorfor humørsvingninger kommer. Sammen med en bevidstgørelse kan eventuelle svære og forstyrrende ting fra fortiden bearbejdes, så det bliver muligt at leve med dem på en ny måde. Ligesom der kan findes nye måder at tackle helt konkrete situationer i hverdagen.

Velkommen i min praksis i Randers, hvor det er nemt at komme til fra hele Østjylland.

Af: Heidi Jacobsen