Terapi i grupper

Det kan være godt og givende at gå i terapi i en gruppe, hvor der arbejdes med problemstillinger indenfor et bestemt felt. Deltagelse er så betinget af problemfelt – det kan f.eks. være en selvværdsgruppe for personer, der gerne vil arbejde med selvværd – det kan være en sorggruppe – eller en gruppe for personer udsat for overgreb – eller noget helt fjerde.
Det kan opleves som en stor lettelse og støtte, at dele med og lytte til “ligestillede”. Samtidig kan der ofte drages nytte af at se, hvordan andre vokser, udvikles og finder nye veje igennem en terapiproces.

I en gruppe vil der altid være fuldstændig tavshedspligt, og jeg sørger for, at der bliver taget tid til at hver enkelt gruppe laver aftaler og spilleregler, for at der kan skabes så tryg og åben atmosfære som muligt.

Hos mig vil der typisk være 3-5 deltagere i en gruppe. Antallet af terapisessioner fastsættes af gruppemedlemmerne i den enkelte gruppe – dog vil mit udgangspunkt være minimum 10 gange. En styrke ved gruppeterapi er også, at gruppen efter endt terapiforløb kan vælge at fortsætte som en selvstændig selvhjælpsgruppe, som fortsat kan støtte og inspirere samt fastholde hinanden i det, der er sket igennem terapien.

Jeg arbejder gerne med grupper, og opretter dem efter ønsker og behov. Så hvis du har ønsker om at gå i terapi i en gruppe, er du velkommen til at kontakte mig.

Af: Heidi Jacobsen