Selvudvikling

Vi har alle vores helt unikke personlighed, med vores sæt af karaktertræk, egenskaber, og egne indlærte reaktionsmønstre. Vi støder sandsynligvis på steder igennem tilværelsen, hvor vi ikke føler os tilfredse med “den vi nu engang er blevet til”. Eller måske er der nogle af vores personlige mønstre, der gentagne gange spænder ben for den ønskede livsførelse, eller måske ligefrem slider for meget.

Det er muligt at udvikle sig selv bevidst – at skabe en bevidst forandring i sin egen personlighed og personlige mønstre.

Har du et ønske om selvudvikling? ring til mig på 60686088 og få en uforpligtende snak om hvad dine personlige udfordringer handler om, og hvorvidt jeg kan hjælpe dig med den selvudvikling, du ønsker.

Jeg har 10 års erfaring i at arbejde med mange forskellige aspekter af selvudvikling. Jeg kan også hjælpe dig! Jeg befinder mig i Randers, og det er let at komme til mig fra hele Østjylland. Du er hjertelig velkommen!

Hvad er selvudvikling

Selvudvikling kan beskrives ved flere forhold, men vil kunne karakteriseres ved følgende tre områder: Selvransagelse, selvjustits og selverkendelse. Under alle omstændigheder udøver vi alle selvudvikling i vores hverdag. Hvert eneste øjeblik er vi udsat for indre og ydre påvirkninger som er med til at forme os som mennesker. Denne påvirkning kan betegnes personlig udvikling eller selvudvikling.

Selvransagelse
Det væsentligste punkt i forbindelse med selvudvikling er at blive bevidst om egne virkninger på os selv og på omgivelserne og efterfølgende gøre op, hvorvidt denne virkning er hensigtsmæssig og om den er optimal eller i givet fald vil kunne bedres. Et andet væsentligt punkt er at blive bevidst om, at i alle samværsforhold i livet er der altid to parter. Det tjener derfor intet formål, hvis vi giver skylden videre eller prøver at finde en syndebuk. Den største skyldner er én selv. Det gælder om at kunne lære at undgå at gøre de samme fejltagelser igen og igen. Først da har vi taget ved lære.

Selvjustits
Ud fra de konklusioner vi kan drage af vores selvransagelse, vil næste opgave blive at rette de forhold op, som vi er blevet klar over trænger til justering. Vi hænger måske fast i vaner, gamle mønstre og påvirkninger fra vores omverden. Det gælder her om at være standhaftig for ikke at falde tilbage men hele tiden at bevæge sig fremad. Det gælder om at følge egne tilskyndelser og ikke nødvendigvis lade sig lede af de påvirkninger som kommer fra omverdenen. Det er kun os selv som ligger inde med alle de brikker som kan danne grundlag for den rette beslutning for vores eget liv. Vi skal derfor bedømme de påvirkninger som kommer til os og derefter handle.

Selverkendelse
I forlængelse af de ovenstående punkter kommer selverkendelsen og deraf også en større selvværdsfølelse. Vi lærer, at vi faktisk kan stole på os selv og de indre tilskyndelser vi får. Vi lærer at tro på vores sjette sans – intuitionen. Resultatet heraf bliver et nyt fundament hvorfra vi igen kan foretage en selvransagelse og dermed stige i en stadigt højere spiral for sluttelig at blive frie mennesker. Frie fra andres påvirkninger. Frie til at tænke selv og frie til at være herre i eget hus – at styre vores liv i den retning og mod de mål som vi føler er formålstjenlige.

Af: Heidi Jacobsen