Familier

At leve som familie er en gave og en opgave. En familie fungerer ikke bare automatisk – der kræves en indsats – og naturligvis er det først og fremmest de voksnes ansvar at sørge for trivsel. Der kan opstå mange forskellige problemstillinger eller konflikter i et familieliv, som gør det tungt og svært at være sammen. Det oplever enhver familie i forskellig udstrækning. Men når problemerne kommer til at fylde så meget, at nogen i familien mistrives, er det på tide at gøre noget ved det.

I et familieliv foregår der uendelig meget, både bevidst og ubevidst, i det indbyrdes samspil. Det er umuligt selv at gennemskue det helt. I enhver familie opstår der en særlig kultur, som indebærer samværsformer, måder at kommunikere mv. Når der bliver rod i familielivet, er det meget ofte fordi nogle samværsformer er destruktive. Det kan selvfølgelig også være konkrete hændelser, sygdom eller andet, der gør familielivet svært. Men under alle omstændigheder kan det være meget givende at lukke en udenforstående ind i familien for at få hjælp, når det bliver for svært.

Find nye samværsformer i familien

Ofte kan situationen komme til at opleves håbløs at tackle, men det er faktisk altid muligt at ændre på samspillet og finde nye samværsformer. Det kan gøres muligt ved at få større indsigt og klarhed omkring hvad der dybest set sker i familien, og dermed også få større kendskab til hinanden indbyrdes.

En familie er værd at kæmpe for! Jeg tilbyder hjælp, der hvor kampen bliver vanskelig. Kontakt mig gerne for mere information og oplysninger om, hvad jeg eventuelt kan tilbyde ind i jeres konkrete familiesituation.

Det kan være en rigtig god idé at have hele familien med på banen, når der skal løses noget i familien. Men de voksnes indbyrdes forhold har rigtig stor betydning for en families trivsel, så hvis det knaser i parforholdet, kan det også være et godt sted at begynde dér – se “Par terapi”

Det kan I nogle tilfælde også være godt at tilbyde samtaler til de yngre familiemedlemmer – se Børn og Teenagere

Af: Heidi Jacobsen