Stress og udbrændthed

Udbrændthed og stress betegnes som “vor tids folkesygdom”. Alt for mange må sygemelde sig en periode på grund af overbelastning af forskellig art. Stress opstår, når vi udsætter os for pres ud over vores grænser. Det kan dreje sig om en fortravlet hverdag, hvor det er umuligt at nå og opnå alt det, vi gerne vil – kravene kan være for mange, hastigheden for høj, valgmulighederne for mange og ressourcerne utilstrækkelige – der kan være konkrete forhold eller hændelser på jobbet eller andre steder, som presser os. Oftest er der flere forskellige faktorer som tilsammen udløser en stress tilstand.

Stress sniger sig ind på os, forstået på den måde at vores stressniveau gradvist stiger, og ofte opdager vi det ikke førend det er alarmerende. Ofte kan det være svært selv at få sagt fra og trukket de rette grænser. Ligesom det kan være svært reelt selv at vurdere sin egen tilstand, fordi belastningsgraden gradvist er blevet skruet op, og måske pludseligt er nået over alarmgrænsen.

Oplever du at være ramt af stress? Kontakt mig gerne på 60686088 til en uforpligtende snak, hvor jeg kan hjælpe dig med at afgøre hvorvidt du har brug for hjælp. Jeg har stor erfaring med terapeutisk behandling af mange forskellige stress tilstande.

Du er også meget velkommen i min praksis i Randers, hvor jeg arbejder med forskellige metoder i stress behandling. F.eks. kan vi kombinere mindfulness øvelser med samtaleterapi, så du både får redskaber til at håndtere din stress samt en forståelse for hvad der skaber den, og hvordan du selv kan tage større indflydelse på stressfaktorerne i dit liv.

Læs lidt mere om stress herunder, hvis du har lyst.

Stress – en alarmtilstand

Når stressniveauet stiger, sker der fysiologiske forandringer i hjernen, der overproducerer cortisol og adrenalin. Det giver en alarmtilstand, med en følelse af indre uro og udmattelse, og mange forskellige symptomer kan følge: Hjertebanken, hovedpine, mavesmerter, kvalme, svimmelhed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, irritabilitet, rastløshed, træthed, søvnforstyrrelser, svedeture, anspændthed, ligegyldighed, nedsat præstationsevne og depressive tilstande… mm.

Når stressreaktionerne begynder at sætte ind, er det vigtigt at reagere. Men ofte kommer symptomerne snigende lidt efter lidt, og vi overhører faresignalerne, fordi vi gerne vil præstere og klare vores liv. Mennesker der først har oplevet stress i svær grad, erfarer at det er for dyr en pris at ofre sig selv så meget for at præstere.

Nogle gange udsættes vi for stress belastninger, som vi ikke kan vælge fra. Der er det utroligt vigtigt at erkende sine egne stress symptomer og gøre mest muligt for at aflaste sig selv.

Stress belastningen kan blive så stor og symptomerne så mange, at vi bukker under for dem. Uanset hvor stærke mennesker vi er, har vi alle en grænse. Det kan ende i udbrændthed eller svære symptomer, hvor det er nødvendigt med længere tids ro og tid til at genfinde energien og livsmodet.

Stress ramt – søg hjælp straks

Ring 60686088 eller tryk dig ind på kontaktknappen over mit billede og send mig en mail. Jeg finder en hurtig tid til dig, da det er vigtigt du får hjælp hurtigst muligt.

Det kan være rigtig svært selv at tackle stressreaktioner og udbrændthed – i første omgang kan det være meget svært at sige fra på de rigtige tidspunkter. Og er man først ramt af stress og udbrændthed, kan situationen føles kaotisk og uoverskuelig. At opsøge terapeutisk hjælp, er en god mulighed for at opnå forståelse og indsigt i egen reaktion, og kan være en hjælp til at få trukket de rette grænser og passe bedre på sig selv. Igennem terapien er det også muligt at få skilt tingene lidt ad, så det bliver mere overskueligt, hvad der egentlig er sket. Det kan være helende og opbyggende, at bearbejde det skete – og større indsigt er afgørende for, at fremtidige stressende situationer kan tackles bedre.

I min praksis i Randers har jeg hjulpet mange stress ramte i meget forskellige livssituationer. Du er også meget velkommen! Så bor du i Østjylland eller indenfor en geografisk radius du selv finder okay, så gør noget ved det og tag dig af din stress / udbrændthed nu.

Stress Coaching – certificeret Stress Coach

Jeg er desuden certificeret MindStrain Stress Coach. Jeg integrerer elementer af Strain metoden i stressbehandlingen. Hvis du er interesseret kan du læse mere om MindStrain og mulighederne for stress coaching på min anden hjemmeside www.skabtrivsel.dk

Af: Heidi Jacobsen