Krise

Vi oplever alle kriser – det er en naturlig del af livet – men en krise kan have meget forskellig karakter, og opleves forskelligt fra person til person.  Vi kommer i krise, når der opstår pludselige forandringer eller uventede hændelser. Ofte forbundet med et personligt tab eller trussel om et personligt tab. En krise kan opleves som en “her og nu” belastning eller som en jævn belastning over tid. Det kan være meget svært at tackle en krisesituation alene, da det medfører at vi bliver desorienterede og mister overblik – dvs typisk er vi ikke i stand til at overskue vores egen situation.

Krisehjælp

Det er altid en god idé at få hjælp til at finde vej gennem en krise. Krisehjælp ydes bedst af en helt udenforstående professionel person, som kan hjælpe dig med at tage de nødvendige step i kriseprocessen, uden selv at have personlige følelser involveret.

Hvis du er kriseramt og har mistet overblikket, er det sikkert også svært for dig at afgøre hvorvidt du har brug for hjælp. Du er velkommen til at ringe til mig på 60686088 eller tryk kontaktknappen over mit billede og skriv til mig. Så hjælper jeg dig gerne med at afklare hvorvidt du har brug for hjælp og om jeg er den rette til at hjælpe dig.

En krise kan være rigtig hård, og kan få negative konsekvenser for det fremtidige liv. Men det modsatte er heldigvis også muligt, nemlig at krisen bliver en forudsætning for personlig udvikling, modning og ny udrustning til at leve livet med de udfordringer der følger med. En krise opstår altid dér hvor en eller anden belastende forandring finder sted – og selvom forandringen opleves som en belastning, vil den også være en åbning for nye muligheder, hvis den bliver tacklet sundt og godt.

Krise – en naturlig del af livet

Der findes forskellige former for krise. Chokerende hændelser medfører næsten altid krisereaktion, men kan opstå ved mange forskellige hændelser, og hvor stor belastningsgrad der skal til, er individuelt. Desuden er der de såkaldte livskriser, som enhver gennemgår ved overgangen fra en livsfase til en anden – selvom det kan synes som en almindelig del af livet, volder det stort besvær for mange, og kan ofte få personlige følger eller konsekvenser ind i parforhold, familieliv eller andre relationer.

I krise? søg krisehjælp hurtigst muligt!

Oplever du at stå i en eller anden form for krise?

[DKB url=”https://heidijacobsen.dk/kontakt/” text=”Få hjælp nu” title=””   width=”160″  opennewwindow=”no”    textcolor=”#ffffff”]

Ring til mig på 60686088 eller tryk ind på kontaktknappen herover og skriv mig en mail, så vender jeg tilbage snarest. Du har sikkert brug for hjælp hurtigst muligt – så jeg finder en hurtig tid til dig uden ventetid!

Min praksis ligger i Randers, hvor det er nemt at komme til fra hele Østjylland. Du er meget velkommen!

Af: Heidi Jacobsen