Vrede og bitterhed

Vrede kan være en meget svær følelse at tackle – mange har en indgroet opfattelse af, at vrede er en forbudt følelse, og har aldrig rigtig lært at tackle og udtrykke egen vrede på hensigtsmæssige måder. For nogle betyder det, at vreden omformes til andre følelser og istedet kommer til udtryk som fx. sårethed, skyldfølelse eller andet, der ofte vendes indad. Og for andre betyder det, at vreden kommer til udtryk i uhensigtsmæssig aggression og voldsomheder udadtil.

Vrede er en følelse med rigtig meget energi, som bl.a kommer som en reaktion på at føle sig dårligt behandlet eller blive krænket. Hvis vreden ikke får lov at komme til udtryk på en berettiget og konstruktiv måde, vil dens energi lagres i kroppen og presse på for at komme til udtryk på andre måder. Det er netop det, der sker, når vi pludselig “eksploderer” over en tilsyneladende lille ting – den lille ting blev bare det, der fik den oparbejdede vulkan i udbrud…

Mange mennesker går med en undertrykt vrede, som de knapt nok ved af… Det kan komme til udtryk ved en almen negativitet eller bitterhed, og det kan give en generel mistro overfor mennesker så der forventes det værste. Det kan selvsagt få ret store konsekvenser for almindelig social omgang med andre mennesker.

Igenne terapi kan der findes større indsigt i egen vrede, og der kan tillæres nye måder at tackle vreden. Det er muligt at bruge sin vrede konstruktivt, så den store energi, der er deri, bliver omsat sundt og godt.

Af: Heidi Jacobsen