Problemer i nære relationer

Relationer til andre mennesker kan være noget af det mest fantastiske og livgivende… men de kan også være det modsatte – besværlige, konfliktfyldte og nedbrydende. Det er risikabelt at involvere sig i nære relationer, da vi bliver mere sårbare i takt med at relationen bliver mere betydningsfuld for os. I nære relationer opstår der naturligt mange konflikter, da nærhed ikke er ensbetydende med generel enighed – og netop når vi er dybt involveret følelsesmæssigt, bliver konflikterne mere smertefulde. Når vi knytter os til andre mennesker, følger der en risiko med for at blive svigtet, såret, forladt osv. Dette erfarer mange, og det kan bl.a. føre til en tilbagetrækning, hvor nære relationer ungåes, for ikke at risikere smerten endnu engang.

Det gælder for mange typer relationer, at de til tider kan blive svære og problemfyldte – det kan være i forholdet til ægtefælle, børn, forældre, søskende, kæreste, kollegaer, naboer… og alle mulige andre. Når konflikter opstår, er det nemmest at se den andens fejl og mangler. Men det fører sjældent til noget konstruktivt, at komme med beskyldninger, bebrejdelser osv. Ofte er det faktisk muligt, at finde gode og opbyggende måder at løse problemerne – men det er svært at holde hovedet koldt og bevare overblikket, når følelserne er i kog.

Igennem terapi kan der fåes hjælp til at tackle tingene, der hvor relationer bliver svære og smertefulde. At få større indsigt i egne reaktionsmønstre, kan skabe forståelse for, hvad der sker i forskellige relationer – og det kan åbne for nye og mere konstruktive handlemuligheder ind i konkrete situationer. Naturligvis kan det også være en udmærket idé at gå sammen i terapi, for at samarbejde omkring løsning af fælles konflikter og problemer.

Af: Heidi Jacobsen