Sådan arbejder jeg

Der findes mange forskellige psykoterapeutiske retninger og tilgange. Min overbevisning er at ingen af de psykoterapeutiske traditioner har “det hele”, men de har alle “noget”. Mennesker er forskellige, og jeg tager udgangspunkt i mennesket og udvælger derudfra tilgang og metode for behandlingen.

Min terapeutiske uddannelse indeholder en bred vifte af psykoterapeutiske traditioner – og giver mig mulighed for at integrere elementer fra forskellige tilgange. Dette mener jeg, giver gode muligheder for at finde brugbare værktøjer, der kan passe til det enkelte menneskes særegenhed.

Psykoterapeutiske tilgange i min uddannelsesbaggrund: Kognitiv, Metakognitiv, ACT, Narrativ, Systemisk, Psykodynamisk, Gestaltterapeutisk, Oplevelsesorienteret.

Desuden anser jeg det for væsentligt at betragte mennesket som en helhed, hvor psyke og krop hænger uløseligt sammen. Derfor inddrager jeg også gerne elementer af kropsbevidsthed og sundhed. I den henseende har jeg uddannet mig til mindfulness instruktør og taget et bredspektret sundhedskursus.

Mit udgangspunkt er, at ethvert menneske er ansvarligt for eget liv – og dermed bliver det min vigtigste opgave at støtte den enkelte i at træffe ansvarlige beslutninger for sig selv, udnytte sine ressourcer og blive mere bevidst omkring egne mønstre og reaktioner.

Nogle nøglepunkter, for at kunne være ansvarlig i eget liv, er at respektere og forstå sig selv. Derfor er noget meget grundlæggende for mig naturligvis også at skabe et rum for terapien, hvor der netop hersker respekt og forståelse – for at samværet i terapirummet må danne forbillede for selvrespekt mm.

Jeg svarer gerne på konkrete uddybende spørgsmål vedrørende mine arbejdsformer.

Af: Heidi Jacobsen