Faglig profil

UDDANNELSE

 • Certificeret Psykoterapeut. 4-årig psykoterapeutisk uddannelse ved instituttet S.I.F., der lever op til Socialministeriets krav om psykoterapeutiske uddannelser, og godkendt af The European Association for Psychotherapy.
 • Certificeret MINDStrain Stress Coach, v. MINDStrain 2017.
 • Krisebehandler, v. MINDStrain 2018
 • ACT terapeut basis v. Kognitiv Terapi Center 2013
 • Mindfulness Instruktør v. Atwork 2013
 • Sundhedsugle v. Atwork 2013
 • Auricolaterapeut / Øreakupunktør basis v Godthjælp Kurser 2014
 • 1-årigt diplomkursus i Familierådgivning og Sjælesorg ved Foreningen Agape.
 • Uddannet socialrådgiver fra AAU 2002 – med specialer indenfor psykologiske områder.
 • Medlem af Psykoterapeutforeningen “MPF”, som er en forening kun for professionelle, erfarne og  grundigt uddannede psykoterapeuter – “MPF” giver sikkerhed for kvalitet, professionalisme og erfaring.

ERFARING

 • Behandling –  psykoterapi / parterapi i egen praksis siden 2005.
 • Krisehjælp – konsulent for Securitas Strainline siden 2017
 • Afholdelse af kurser og forskellige foredrag siden 2006.

Desuden har arbejde med mennesker igennem mere end 20 år givet en bred erfaring indenfor forskellige områder:

 • Stress Coach konsulent for Securitas Strain Line
 • Mentor for aktivitetsparate unge v Daghøjskolen i Randers
 • Mentor for familier og unge v Ungebasen Randers
 • Myndighedssagsbehandler i Uddannelseshuset Randers for aktivitetsparate unge
 • Konsulent/behandler ved Dyscon Alkohol-ambulatorium Aalborg
 • Behandler på behandlingsafdelingen i Statsfængslet Østjylland
 • Børnesagkyndig konsulent ved Statsforvaltningen Midtjylland – “åben rådgivning”, børnesamtaler,    konflikthåndtering
 • Kostskole – arbejde på kollegie, samtaleordning for unge studerende
 • Konsulent på en række efterskoler, terapeutisk behandling for elever
 • Kriminalforsorgen – udarbejdelse af personundersøgelser
 • Blå Kors – udslusning, kontaktperson for personer med misbrugsproblemer.
 • Familieværksted – familiekonsulent hos familier med svære sociale problemer.
 • Offentlig forvaltning – familieafdeling.
 • Børneinstitutioner: vuggestuebørn, børnehavebørn, fritidshjemsbørn.
 • Specialinstitutioner: børn med nedsat funktionsevne, voksne udviklingshæmmede.

Af: Heidi Jacobsen