Fakta om stress

Stress betragtes efterhånden som en folkesygdom i vores samfund. Ifølge Stressforeningen er 35.000 danskere dagligt sygemeldt pga. stress, og 430.000 danskere oplever hver dag symptomer på alvorlig stress. Ubehandlet stress forårsager i mange tilfælde angstlidelser og depressioner.

Stress – kroppens beredskab

Når stressniveauet stiger, sker der fysiologiske forandringer i hjernen, der overproducerer cortisol og adrenalin. Stress er i sig selv ikke farligt, tværtimod er det kroppens beredskab som gør det muligt for os mennesker at klare pressede situationer. Forhøjet stressniveau giver en alarmtilstand, med forskellige fysiske symptomer, som i sig selv heller ikke er farlige. Men når stress tilstanden bliver længerevarende, kan det for mange opleves som værende farligt. Derved bliver tilstanden også selvforstærkende. Stressramte beskriver ofte symptomer som fx: en gennemgribende følelse af indre uro og udmattelse, hjertebanken, hovedpine, mavesmerter, kvalme, svimmelhed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, irritabilitet, rastløshed, træthed, søvnforstyrrelser, svedeture, anspændthed, ligegyldighed, depressivitet, nedsat præstationsevne mm.

Stress på arbejdspladsen

De fleste virksomheder og arbejdspladser i Danmark oplever stress problematikker og sygemeldinger pga. stress. Der er store tab forbundet med stress, både for arbejdsgiver og arbejdstager. Derfor er det afgørende vigtigt at tage sig af problemerne omkring stress, både ved at forebygge stress, og ved at give den enkelte den rette hjælp til at få stoppet stressen, når den først har sat ind.

Stress i privatlivet

Mange forhold i privatlivet kan også forårsage en stresstilstand. Det kan være problemer i parforholdet, problemer med børnene, skilsmisse, økonomiske udfordringer, kriser mm. Gennemgående er at det som oftest er vedvarende bekymringer om noget i livet, som forårsager stress – når vi oplever at “sidde fast”, være handlingslammede, miste kontrollen over vores egen tilværelse på den ene eller anden måde. Her kan stresscoaching også være en stor hjælp til at få handlekraften tilbage og finde en vej videre.

Af: Heidi Jacobsen